Stichting Ander Zorg Geluid

Start

Welkom op de website van de Stichting Ander Zorg Geluid (SAZG).

Eenzaamheid is iets wat iedereen wel eens ervaart. Wanneer eenzaamheid het geluksgevoel negatief beïnvloedt, kan dit leiden tot specifieke problemen. Denk hierbij aan het gemis aan zingeving, sociaal isolement en lichamelijke en psychische klachten.

SAZG positioneert zich als onafhankelijke schakel tussen de huisarts en andere (professionele) organisaties. Zij heeft als doelstelling om mensen met serieuze eenzaamheidsproblematiek te ondersteunen.

Zij doet dit door een laagdrempelig aanmeldsysteem. De melding kan gedaan worden door familie, buren, huisartsen, wijkteams of andere betrokkenen.Eenzaamheidsbestrijding op de pagina

Veel eenzaamheidsproblematiek is gerelateerd aan een trauma, leeftijd, gezinssituatie, relatieproblematiek en/of een psychiatrisch en/of lichamelijk ziektebeeld. Daarnaast zijn er niet altijd duidelijk aanwijsbare redenen aan te geven.  Deze zogenoemde existentiële eenzaamheid (bij jong en oud) is een groeiend onderdeel van eenzaamheidsproblematiek.

SAZG heeft de kennis en mogelijkheden om huisartsen en andere aanmelders te ondersteunen in het analyseren van signalen. Het leggen van eerste contacten met de klant maar ook het inschakelen van de juiste (professionele) zorgaanbieder, hulpverlener of vrijwilliger.

SAZG richt zich niet op de uitvoering van eventuele behandeling maar inventariseert en bemiddelt de hulpvrager naar de juiste weg. Zij doet dit zonder oordeel, zonder aanzien des persoons en zonder winstoogmerk. SAZG profileert zich nadrukkelijk niet als concurrent van andere zorgaanbieders. Zij wenst juist een verbindende partij te zijn die andere hulpverleners en zorgprofessionals sneller en op een efficiënte manier met de hulpvrager in contact kan brengen.

Wilt u een geval van eenzaamheid melden?         Eenzaamheid melden button

Wilt u meer weten over eenzaamheidsbestrijding? Klik hier.

 

 

No comments.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *